Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Studenti Univerzity třetího věku se dozvěděli aktuální informace o obchodní politice EU

14.11.2017

Dne 27. října 2017 zavítali na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice odborníci, kteří studentům Univerzity třetího věku představili aktuální informace a fungování obchodní politiky EU.

Zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ing. Lenka Siekliková, studenty seznámila s fungováním Světové obchodní organizace (WTO) a s bilaterálními dohodami o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi. Na besedě tak nechyběly informace o obchodních vztazích s Vietnamem, Japonskem, Mexikem a dalšími zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Druhým přednášejícím byl Mgr. Pavel Fára, zástupce ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR, jenž se problematikou zabýval z pohledu firem a jenž zmínil případné změny obchodní politiky EU s ohledem na brexit – odchod Velké Británie z evropských struktur a její avizované opuštění vnitřního trhu EU. Dále byl představen pohled České republiky a českých firem, které mají občas vážné problémy s prosazením zájmu ve světě, ačkoliv je naše země otevřenou a prosperující ekonomikou zaměřenou na export. Zdůrazněn byl především fakt, že i když je země ekonomicky vyspělá, nikdy si nedokáže vše vyrobit sama. Provázanost trhů je tak velmi důležitá. Toto tvrzení platí také pro Evropskou unii a její obchodní vztahy s partnery, když celá unie je pro partnery/investory jistě atraktivnější než by byly jednotlivé členské státy. Na besedě byla rovněž zmíněna podpora otevřenějším a liberálnějším trhům s rozvojovými zeměmi, které mají v Evropě velký potenciál, a zájem firem o zavedení společné evropské měny v České republice, a to s ohledem na jejich probíhající zkušenost s touto měnou.

Studentům bylo fungování obchodní politiky EU představeno na konkrétních příkladech a nechyběly ani informace o dohodách CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU-Kanada) a TTIP (Transatlantická dohoda o obchodu a investicích EU-USA) a jejich výhodách i nevýhodách, případně o jejich významu pro Českou republiku. CETA by totiž měla pomoci českým firmám dostat se na kanadský trh přímo a bez překážek, nicméně firmy musí umět této výhody využít. Jednání o TTIP byla po nástupu nového prezidenta pozastavena díky ochranářskému trhu USA. Tato dohoda tak bude přijata v jiné podobě, nebo nebude přijata vůbec.

Cílem besedy bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o fungování EU a zajistit tak dostatečné znalosti uchazečů o zaměstnání v institucích EU.

Téma besedy rovněž volně navazuje na priority Národního konventu o EU, který se v květnu roku 2015 zabýval tématem TTIP.

   

Autor: Eurocentrum Pardubice
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty