Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Nezaměstnanost - hledání evropského řešení

31.03.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 26. března se v pražském Evropském domě konal seminář věnovaný hledání řešení problematiky nezaměstnanosti v Evropské unii. Rolí řečníků se se zhostili Aleš Chmelař, hlavní ekonom evropské sekce Úřadu vlády, Jaroslav Šulc z Českomoravské konfederace odborových svazů, a Jan Jedlička, člen EU týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Nejhorší profil? Mladá žena bez maturity.

 

Aleš Chmelař uvedl, že do budoucna budou zaměstnanci preferovat co největší flexibilitu, aby měli dostatek volného času. Tento trend bude doprovázen jednak digitalizací pracovního prostředí, ve kterém se vytvoří nová místa zejména na manažerských, kontrolorských, pečovatelských a IT pozicích, a jednak polarizací pracovního trhu na vysoko příjmové a nízko příjmové pracovníky. Povede to tedy k většímu přerozdělování a zvyšování objemu sociálních dávek.

Aleš Chmelař dále uvedl, že v období 2009 – 2013 byla na území ČR v porovnání s předchozím obdobím zvýšená míra nezaměstnanosti a zároveň vyšší poptávka po pracovní síle, což je stav, který naznačuje, že navzdory relativnímu dostatku pracovních pozic se občané nedokázali uplatnit na trhu práce. „Tenhle stav může být následkem nesprávně nastaveného vzdělávacího systému,“ vysvětlil Chmelař. Statisticky mají největší problém se získáním pracovního poměru v České republice jedinci, kteří nedosáhli středoškolského vzdělání. S uplatněním se na trhu práce mají větší problém ženy než muži a z pohledu věku největší složka nezaměstnaných ještě nedovršila 25. rok života.

 

Nestavět dům od střechy

 

Jaroslav Šulc upozornil na aktuální trend, který je označován jako tzv. průmysl 4.0. Jedná se o propojení již automatizovaných výrobních systémů dalšími elektronickými systémy – zejm. internetem. To vede na jedné straně k významným úsporám, ale na straně druhé také k poklesu poptávky po zaměstnancích do výroby a jejího řízení. „Je to v podstatě čtvrtá průmyslová revoluce,“ upozornil Šulc.

Jan Jedlička se věnoval mimo jiné otázce jednotné evropské minimální mzdy. Podle něj by se však evropští politici a úředníci měli věnovat nejprve jiným záležitostem – společná politika zaměstnanosti, společný zákoník práce nebo harmonizace úpravy dovolené. „Je to jako stavět dům od střechy,“ vysvětlil Jedlička. Celoevropská minimální mzda podle slov Jana Jedličky je představitelná jen, pokud bude stejná i produktivita práce v celé EU.

Autor: Eurocentrum Praha
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty